Sabtu, 28 Mei 2011

Kongres


Basa Nyaksian kongres Karukunan Wargi Bogor {KWB) di Balé Binarum pikeun milih pupuhuna nu anyar, aya Ki Sobat anu geus heubeul teu kapanggih. Keur luak=lieuk néangan tukang potrét amatir, jol Ki Agus, anu sapopoé idek liher di Humas Pemkot Bogor, gancang wé ménta dipangmotokeun. Lumayan lah keur nyingsieunan ucing anu sok paséa waé di hareupeun imah.....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar