Rabu, 29 Desember 2010

Jelang ahir tahun

JAKARTA. Menjelang akhir tahun 2010, aliran dana asing terus tercatat turun. Di minggu terakhir tahun ini, Bank Indonesia (BI) mencatat dana asing yang keluar (capital outflows) dari pasar Indonesia mencapai Rp 1,10 triliun.

Dalam siaran persnya, Biro Humas Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah menjelaskan, dana asing yang keluar karena aksi ambil untung (profit taking) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang jatuh tempo. Difi memaparkan, penurunan terjadi di portofolio asing pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) yang masing-masing berkurang sebesar Rp 1,07 triliun dan Rp 290 miliar.

“Perkembangan itu menurunkan pangsa SBI asing terhadap total outstanding SBI menjadi 26,95% dari sebelumnya 27,48%, dan pangsa SUN asing terhadap total outstanding SUN menjadi 30,80% dari sebelumnya 30,83%,” paparnya.

Namun, Difi mengatakan minat investor terhadap saham masih tetap tinggi menyusul menguatnya prospek perekonomian global. Sebab, menurut Difi, stabilitas sistem keuangan masih cukup terkendali. Selain itu, data-data perekonomian global cukup mampu menahan tekanan koreksi yang bersumber dari kecenderungan profit taking investor menjelang akhir tahun.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN) Prasetijono Widjojo menilai, penyebab keluarnya dana asing karena kondisi perekonomian Eropa mulai pulih. Tetapi, ia yakin, dana asing masih tetap akan membanjiri pasar lokal.(kontan.co.id )

Senin, 27 Desember 2010

Taneuh Pajajaran


Taneuh Pajajaran…
tapak lumahingna Sri Baduga,
Lumuhung hyang Rumuhun agung
anu baheula gemuh,
gemah ripah pikabetaheun…
kiwari ukur dongèng nu teu kungsi dicaritakeun,
kahieuman pepedut kabeurat,
Kalangan halimun bingung,
Nyangsaya dina lalangsè raga.

Cihaliwung getih ngamalir dina raga
Purasaba Pakukan Pajajaran,
beunang Raja sajati Susuk Tunggal,
pinuh runtah ti tungtung ka tungtung
Cisadanè wahangan cicirèn jaman
Baheula jadi pangalunan
Kiwari ukur jadi panglamunan,

Sanajan raga bisa nyaba
mapay raratan baheula
Nganjang ka alam panca tengah
mo rèk nepungan marantenna,
saba èra ku polah jalma kiwari,
nu geus paroho ka temah wadi

Ciliwung ukur jadi leuwi kabingung
Sadanè ti mangsa ka mangsa,
caina beuki korèdas
hate bati waas
sabab ukur jadi pamiceunan

Bihari kari carita
kiwari kari sèsana
nu bakal datang
ah, bieung kumaha lalakonna.


Sisi Cisadanè, mangsa caah ngagulidag

Sabtu, 25 Desember 2010

Malati di Buruan


reuma rasa nu nganteng di antara hate urang duaan,
nu nalikeun runtuyan kecap endah,
nepikeun harewos kamelang,
ngamaliran sono jeung nyuluran rupa-rupa rasa,
kiwari pegat , nyampay teu walakaya…

mangsa tepung di panungtungan taun,
teuteup anjeun kosong lir sagara saat caina,
Taya imut kareueut, pinuh kaheman,
taya kelet anu ngagederkeun jajantung
hambar lir sayur teu disambaraan,..

Mangtaun-taun nyaba ngalalana,
ngired kasono ku katunggaraan,
mepepende rasa simpe dina ranggeuyan halimun
nalikeun kasono na sela-sela pepedut
tepung jeung anjeun ukur na implengan
nyacapkeun sono panggih na impian

mangsa mulang, kalah gudawang
kembang kamelang geus muguran
malati diri nu dipageran diburuan
sarina geus aya nu nyeuseup,

malati nu diipuk ku rasa heman
disirima ku cimelang
diipuk ku sagara asih
geuning geus aya nu metik.

hate…. ukur bati ngajerit
asa ku teungteuingeun nasib diri..

Jumat, 24 Desember 2010

Nasib Wayang GolekSanajan bari jeung ngasrod, PEPADI Kota Bogor anu diluluguan ku H. Shahlan Rasyidi, tetep ngajalankeun pancenna dina ngawanohkeun wayang golek ka sakola-sakola. Salahsahijina di SMPN 8 Kota Bogor, sababaraha waktu kaliwat. Program ieu ceuk H. Shahlan bakal terus dilumangsungkeun nepi ka sakola-sakola anu aya di Bogor, ti mimiti SD nepi ka SMA, Nagri jeung swasta, dianjangan ku dalang-dalang Bogor. Sabab lamun henteu kitu, barudak moal wanoh ka budaya warisan karuhunna, khususna Wayang Golek.
"Lamun henteu kitu, bisa jadi dina hiji waktu mah, nongton golek ukur dina tipi anu dalangna ti luar nagri. sabab tetela anu diajar ka urang teh tur kacida dariana, urang luar nagri," ceuk Shahlan. Masih ceuk anjeunna, SMPN 8, minangka sakola anu ka 29 anu didongkapan ku rengrengan PEPADI Kota Bogor.
Beuh kumaha tah lamun kitu (Dadang HP)

Selasa, 21 Desember 2010

Du'a nu Baramaen


Nyai, peuting ieu urang babarengan ngadu’a
muga isukan mah pinanggih bagya,
geus bosen sarè disalimut pepedut,
dikakayon reumbay cimata,
beurang peuting diudag kahariwang,
hirup ukur tambuh laku,
poè jeung poè nuturkeun indung suku

Geulis anaking,
sanajan dahar ukur sangu sèsa
ngorèhan tina runtah
ulah nepi ilang rasa
Sabab Allah Maha Uninga
sanajan beuteung peurih
lain mangsa punta-pènta
dihina taya ras-rasan
diusir lir anjing kusta,

Peuting ieu mangsa keur simpè
urang pantengkeun eusi hatè
babarengan namprakeun dua dampal
nyuhunkeun ka nu Ngayuga,
mugia jaga dunya na leungeun urang
lalangsè nyinglar,
kabagyaan nyampak na lahunan
iman salilana sayaga dina raga
Sabab,
manusa tèh geuning loba anu geus mindah rasa bèda rupa
sawarèh jiga sato
ngagalaksak lain hakna….

Poma,
najan urang runtah dunya
ulah jadi suluh naraka.Jalan surya kencana, mangsa hujan ngagebrèt.

Minggu, 05 Desember 2010

Pantun Rajah

Ahung! Ahung! Ahung!,
ka sampun, ka luhur ka sang rumuhun,
ka batara ka batari
ka Batara Susuk Tunggal,
ka babak-babak di kahiangan,
agungna ka Sunan Ambu
jembar ka Bujangga Seda,
ka Bujangga Sakti,
ka Pohaci Naga Ganaka Pohaci Naga Gini
Jisim abdi, pangrajahkeun,
pangmunahkeun, pangnyilarkeun,
Jisim abdi seja mantun mantunkeun ,
Sang Mundinglaya Dikusumah ...