Sabtu, 25 Desember 2010

Malati di Buruan


reuma rasa nu nganteng di antara hate urang duaan,
nu nalikeun runtuyan kecap endah,
nepikeun harewos kamelang,
ngamaliran sono jeung nyuluran rupa-rupa rasa,
kiwari pegat , nyampay teu walakaya…

mangsa tepung di panungtungan taun,
teuteup anjeun kosong lir sagara saat caina,
Taya imut kareueut, pinuh kaheman,
taya kelet anu ngagederkeun jajantung
hambar lir sayur teu disambaraan,..

Mangtaun-taun nyaba ngalalana,
ngired kasono ku katunggaraan,
mepepende rasa simpe dina ranggeuyan halimun
nalikeun kasono na sela-sela pepedut
tepung jeung anjeun ukur na implengan
nyacapkeun sono panggih na impian

mangsa mulang, kalah gudawang
kembang kamelang geus muguran
malati diri nu dipageran diburuan
sarina geus aya nu nyeuseup,

malati nu diipuk ku rasa heman
disirima ku cimelang
diipuk ku sagara asih
geuning geus aya nu metik.

hate…. ukur bati ngajerit
asa ku teungteuingeun nasib diri..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar