Senin, 08 November 2010

Karang Kamulyan

Cagar Budaya Ciung Wanara anu pernahna di Karang Kamulyan, Desa Bojong Kacamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, mibanda sajarah anu kawilang luhung. Diantarana, kumaha perjuangan Naganingrum pikeun nyalametkeun anakna, ku pangaruh Dewi Pangrenyep anu jadi maruna. Sangkan anakna salamet, Naganingrum meuncit anjing, bari getihna dibikeun ka Dewi Pangrenyep yen orokna geus dipeuncit. Di Pangyandaan, tempat Naganingrum nyarande saentas ngalahikeun dijieun hiji kuburan, ambeh disangka kuburan anakna padahal sabenerna nu dijerona teh anjing anu dipeuncit tea. Orokna sorangan anu kadieuna jadi Ciung Wanara, dipalidkeu ka wahangan Citanduy ku Ki Lengser bari dijerona di eusian ku endog hayam. Ciung Wanara ahirna bisa ngelehkeun Hariang Banga, putrana Dewi Pangrenyep hasil salingkuh jeung patihan tea. Salajengna mah, tiasa diaos dina blog-blog Sunda. Ieu mah ngan saukur hujan girimis kang !

Tidak ada komentar:

Posting Komentar