Senin, 09 Agustus 2010

Permén dina kantong kérésék

Sapeuting jeput ngariksa diri
Sugan aya kahadéan anu nyungsi
Weléh teu kapariksa
Rumasa salila hirup pinuh codéka
Sigana getih ngolocor
Jeung jumlah alkohol
Moal aya saperlimana
Saumur ngumbara di alam dunya
Ukur ngarénda dosa
Nyulam nirca
Dina tulang, getih, daging
Jeung liang-liang pangbuka
Rucah taya misti

Lamun kudu dibéjér béaskeun
Nu kainget ukur dua
Hiji teu pernah ngaku jalma bener
Da saenyana,
Teu nyaho nu salah jeung nu bener
Mun téa mah enya, meureun
kungsi ngarépéhkeun budak yatim
Ku permén sasiki
Kitu gé, lain meunang meuli
Panimu tina kantong kérésék di sisi jalan
Pan ceuk para ulama
Barang meunang manggih
kudu dibéwarakeun
Méméh dibikeun
Naha éta téh hiji kahadéan ?
Atawa kagoréngan ?
Duka téh teuing
Da kuring mah teu ngarti

Mangsa nyawa rék paragat
Haté jumerit bari ngalimba
Duh, Gusti Nu Maha Adil
Ku teungteuingeun ieu diri
Bekel ngadeuheus ka Hyang Widi
Ukur permen sasiki
Kitu ogé panimu di sisi jala
Nyanggakeun sadaya-daya
Ka Anjeun Nu Maha Kawasa

Sisi Cibenda, bari niténan kukumbul

Tidak ada komentar:

Posting Komentar