Senin, 13 Juni 2011

ngareuah-reuah Istana Open


Istana Open, meureun dina basa Sundana mah, Istana dibuka pikeun balarea, sabab salila ieu anu bisa sup teh ukur pajabat,inohong jeung para gegeden wungkul. Numatak basa aya kasempetan dibuka dina raraga milangkala Bogor anu ka 529 ieu, loba anu daratang ti mana mendi ngadongdon ka Kota Bogor. Istana Open ieu, dimiangkeun di hareupeun kantor Bappeda Kota Bogor, H. Ade Syarif Hidayat bari ngebutkeun bandera, siga rek ba;ap wae nya. Tah, dihareupna aya lengser ti Gorobog, anu sok aya di Megaswara TV, tuluy we aya reog dadakan anu dalangna Kang Eddi Kumis, kasubag pemberitaan HUmas Kota Bogor. Anu kumisna baplang...he...he...he

Tidak ada komentar:

Posting Komentar