Senin, 06 Juni 2011

Laha-loho


Halah...kunaon nyasab ka dieu, ceuk Mang Lengser bangun bingung, sabab di rohangan sidang DPRD teh, keur aya sawala paripurna istimewa, mieling Milangkala Bogor anu ka 529. Ku sabab tara kungsi datang ka tempat anu kararitu, Mang Lengser teh mani nyorodcod tur, kaluar kesang badag kesang lembut. Sigana mah salah asup, maksudna arek ngalengseran ka nu ngawinkeun kalah los-los ka sawala paripurna DPRD. Tapi keun we lah, sugan we boga kawawuhan jeung urang dewan anu dipihormat, pan eta teh wakil rahayat, anu hartina wakil Mang Lengser oge nya. Mani garagah bapa-bapana, pon kituna deui, ibu-ibuna oge gareulis pisan.
Teu hilap Mang Lengser ngahaturkeun Wilujeng Milangkala Bogor ka 529
Bogor sauyunan ! Hidup Bogor !!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar