Senin, 08 November 2010

Teuing KumahaTeuing Kumaha ?

Di langit bulan kari sapasi..
Caangna lungsè, taya pangawasa..
Lalaunan mapay pucuk daun pinus,
tuluy nyangsang dina kalakay garing,
Beurat rènghap, pugag lèngkah,…
Nurustus, ngalengis, humarurung…
Rèngkak dibayuan nalangsa…
Leuleus, taya tanaga nyesa…

Langit ceudeum diharudum mega hideung…
Arasy ngungun…
Pantona ditutup,
Sora haroshos dua manusa..
minuhan rohangan kamar..
Silih lubarkeun kasono, taya eureunna…
Ngumbar dosa, meuntas sagara nista..
teu lila…
Rumasa nyaliara na sakujur awak…
Taya ucap nu kedal…
Ukur luhlah…

Langit beuki angkeub…
Kabagyaan nu sajorèlat…
Ukur kari tapakna…
Diganti ku haregung kanyeri..
ukur sakeden nètra…
sukmana ninggalkeun raga
ngajaul ka alak paul…
Dipirig cimata batura sakamarna…

Cihaliwung bangun nu pundung
Nganaha-naha….

Tidak ada komentar:

Posting Komentar